ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ ΕΠΑνΕΚ «Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης Σε Επιχειρήσεις Εστίασης Για Προμήθεια Πρώτων Υλών» – ΕΠΑΝΕΚΙΝΝΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

Προϋπολογισμός 330 εκ. €

Η Δράση στοχεύει στην επιχορήγηση επιχειρήσεων εστίασης, για την προμήθεια πρώτων υλών απαραίτητων για την επανεκκίνηση της λειτουργίας τους.

Επιδοτούνται αιτήσεις έως 100.000 € σε κάθε επιχείρηση ως συνολική μη επιστρεπτέα επιχορήγηση.

🗓 Έναρξη Ηλεκτρονικών Υποβολών: 14 Μαΐου 2021 και ώρα 10:00
🗓 Λήξη Ηλεκτρονικών Υποβολών: 30 Ιουλίου 2021 και ώρα 15:00

http://www.antagonistikotita.gr/epanek/news.asp?id=1250

Δείτε περισσότερα νέα